BOOKING

Our booking system will only show available slots more than 3 hours in advance so if you want to play sooner than that please give us a call and we'll see what we can do!

Vårt bookingsystem vil kun vise tilgjengelige spill mer enn tre timer i forveien, så hvis du ønsker å spille tidligere enn det, vennligst ring oss, så skal vi se hva vi kan gjøre!