Ofte stilte spørsmål

Er det trygt? ▼

Ja, dere skal både være og føle dere trygge hos oss. En spillvert tar imot ved ankomst og passer på dere hele tiden under spill via kamera/mikrofon, både for å ivareta sikkerheten til deltakerne og kunne gi gode hint om nødvendig. Ønsker dere å spille med døren åpen er det selvsagt helt i orden!

Er rommet fysisk låst? ▼

Man kan alltid gå ut av rommet uten assistanse utenfra. Ikke alle escape rom har en “låst dør”. Noen rom har en eller flere ekstra nødutganger i tillegg til utgangsdøren. Dersom utgangsdøren har en lås som skal åpnes til slutt vil den også ha en lett synlig nødnøkkel/kode. I noen av rommene kan låsen fjernes manuelt som anvist ved en nødsituasjon.

Hvordan er brannsikkerheten? ▼

Vi har 2 lokaler i sentrum. Begge våre lokaler er utstyrt med brannvarslingsanlegg tilknyttet sentral, markerte nødutganger og rømningsveier, brannslukningsutstyr, samt manuelle nødvarslere direkte tilknyttet brannvesen. Sprinkelanlegg er installert i de lokaler der dette er påkrevd. Samtlige anlegg kontrolleres rutinemessig av godkjente, uavhengige kontrollører. Alle escape rommene sjekkes manuelt før start og er kameraovervåket under spill av våre spillverter på stedet.

Skal dere stenge? ▼

Nei. Søknad om bruksendring for aktuelle lokaler ble sendt i mars. Vi har også spill som ikke faller inn under de nye kravene med CityHunt. Få dager etter brann i et escape rom i Polen 4. Januar 2019 hadde samtlige escape rom i Bergen først besøk fra brannvesenet, deretter av inspektører fra tilsynssaker på befaring. Disse var fornøyd med sikkerheten. Det er blitt presisert at hadde ikke sikkerheten vært god nok ville rommene blitt stengt på dagen.
Plan og bygningsetaten i Bergen kommune har sendt brev med krav om bruksendring til "forsamlingslokale" (eksempelvis kino/teaterlokale) til samtlige escape rom i Bergen. I Oslo ble lignende krav sendt kort tid etterpå. Søknadsprosessen er svært dyr, ressurs- og tidkrevende, og ble pålagt uavhengig av eksisterende sikkerhetstiltak eller godkjenninger. Behandlingstid av søknaden er ca 4mnd og vi er informert om at det kan komme pålegg om å stenge av for bookinger mens kommunen behandler søknaden. Dette vil i såfall skje med et 8 ukers varsel i forkant.Tilgjengelig for evt. berørte rom/datoer vil bli oppdatert fortløpende på bookingsiden. Dersom noen har booket disse i forkant vil de bli informert og tilbudt alternativer eller refusjon umiddelbart.

Kan jeg legge inn flere bookinger samtidig? ▼

Selvfølgelig! Måten du gjør det på er på samme måte som du legger inn én enkel booking, dvs. ved å følge denne linken. Velkommen til oss!

Kan vi være flere i rommet enn det rommet er beregnet for? ▼

Nei, dessverre. Vi har satt kapasiteten både for at det skal være tilstrekkelig med oppgaver i rommet for alle deltagerne, og med tanke på at rommene kan være for trange med flere.

Vi er en større gruppe som ønsker å komme utenom vanlig åpningstid, hva gjør vi da? ▼

Send gjerne en epost til mastermind@escapebryggen.no, så kan vi finne ut om vi kan være behjelpelige med det! Merk at dette er avhengig av at vi har folk tilgjengelig til dette, i tillegg til at det medfører et tilleggsgebyr på kr. 150.

Blir det skummelt? ▼

Crimson Hotel kan nok være det ja, og har dermed anbefalt 18-årsgrense. Det er ingenting i de øvrige rommene som kommer til å være skremmende eller kveppende. Det er heller ikke spesielt fysisk krevende. Alle fra sofaslasker til adrenalinjunkies klarer dette helt utmerket.

Hvordan bør man kle seg til dette? ▼

Her er det ingen spesielle anbefalinger. Kom i det du syns er behagelig. Eller kom i klovnekostyme hvis du vil det. Ingen skal forhindre deg fra det.

Hva er aldergrensene? Kan gravide spille? Hva med rullestolbrukere? ▼

Dette foregår under trygge omgivelser, og således kan alle aldersgrupper delta. Barn under 15 må følges av en ansvarlig voksen, men selve oppgavene blir nok litt for vanskelige for barn under 10 år. På Bryggen har vi dessverre ikke mulighet for å tilrettelegge for rullestolbrukere, da vi ikke er på bakkeplan og heller ikke har heis. I Veiten har vi heis, dog den etterfølger et sett med trapper. Hvis du har andre spesielle behov så er det bare å ta kontakt, vi finner nok en løsning.

Kan man kjøpe gavekort? ▼

Ja! Gavekort kan kjøpes her.

GAVEKORT

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får brukt opp gavekortet innen utløpsdato? ▼

Det som er viktig er at selve gavekortet brukes opp før utløpsdato, og kan altså brukes for å booke et tidspunkt etter utløpsdatoen. Utløpsdato på gavekort kan dessverre ikke endres, men spilldato kan flyttes i etterkant. Utløpte gavekort refunderes ikke.